VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Županijska skupština Virovitičko-podravske županije je na svojoj 11. sjednici, dana 22. ožujka 2016. god. donijela  Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku” Virovitičko-podravske županije broj 2/16.

Share Button