Urbanistički planovi uređenja

GRAD VIROVITICA

UPU SREDIŠTA VIROVITICE (Sl.vjesnik 03/00 i 14/07)
izrađivač: Atelier Deset d.o.o. Zagreb
namjena: mješovita
obuhvat: 78,53ha

UPU GRADA VIROVITICE može se preuzeti na Službenim web stranicama Grada Virovitice: http://www.virovitica.hr/prostorni-planovi/

UPU JUG 1 (od 24.10.2007., Sl.vjesnik 14/07)
izrađivač:  Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
namjena: gospodarska
obuhvat: 40,74ha

UPU POSLOVNA ZONA ZAPAD 1 (od 25.05.2010., Sl.vjesnik 9/10)
izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
namjena: gospodarska
obuhvat: 28,53ha

UPU POSLOVNA ZONA ZAPAD 2 (od 25.05.2010., Sl.vjesnik 9/10)
izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
namjena: gospodarska
obuhvat: 80,00ha

GRAD SLATINA

UPU GRADA SLATINE (od 14.03.2007., Sl.glasnik 2/07)

izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
namjena: pretežno mješovita
obuhvat: 1024,47 ha

Napomena: ovim Planom stavljeni van snage Revizija Gup-a Slatine., DPU „Potočani 3“ i DPU „Sajmište“

UPU GRADA SLATINE može se preuzeti na Službenim web stranicama Grada Slatine: http://slatina.hr/grad/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=42

UPU JAVORICA (od 01.03.2007.god., Sl.glasnik 1/07)
izrađivač: „Nesek“ d.o.o. Zagreb
namjena: športsko-rekreaciona
obuhvat: 53,60ha

UPU JAVORICA može se preuzeti na Službenim web stranicama Grada Slatine: http://slatina.hr/grad/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=32

GRAD ORAHOVICA

UPU PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA (od 22.12.2008.god., Sl.glasnik 7/08)
izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
namjena: gospodarska
obuhvat: 25,43ha

UPU ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR (od 21.12.2009.god., Sl.glasnik 8a/09)
izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
namjena: mješovita
obuhvat: 14,70ha

UPU DUGO POLJE (0d 21.12.2009.god., Sl.glasnik 8a/09)
izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
namjena: mješovita
obuhvat: 15,86ha

UPU JARČIŠTE (0d 26.04.2010.god., Sl.glasnik 3/10)
izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
namjena: mješovita
obuhvat: 21,44ha

OPĆINA PITOMAČA

UPU DIJELA NASELJA PITOMAČA (od 02.02.2010.god., Sl.novine 1/10)
izrađivač: Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek
namjena: pretežno mješovita
obuhvat: 212,12ha

OPĆINA SUHOPOLJE

UPU ODBOJ JUG (od 08.04.2009.god., Sl.glasnik 2/09)
izrađivač: Vtc-projekt d.o.o Virovitica
namjena: gospodarska
obuhvat: 23,24ha

 

Napomena:

Urbanistički planovi uređenja (UPU) obvezni su (prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji) i za sve neizgrađene površine veće od 5.000,00 m2 bez obzira da li su predviđeni u PPUO/G.

Share Button