Prostorni planovi na području Virovitičko-podravske županije

crno – važeći prostorni planovi
plavo – prostorni planovi u izradi
crveno – prostorni planovi obavezni za izradu

G – gospodarska namjena
M – mješovita namjena
S – stambena namjena
Š – športsko-rekreacijska namjena

T– turističko-rekreacijska namjena
V – zona vikend namjene

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

PROSTORNI PLAN VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE (Sl.glasnik 7A/00, 1/04, 5/07, 1/10,2/12, 4/12-pročišćeni tekst, 2/13, 3/13-pročišćene odredbe) – 2022,03 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ 

PPPPO „TOKA RIJEKE DRAVE“

PPPPO PARK PRIRODE „PAPUK“ – 336,00 km2

GRAD VIROVITICA

PPUG VIROVITICA (donesen 21.12.2005., Sl.vjesnik 14/05.) – 169,81 km2, izrađivač Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. Zagreb

IZMJENE I DOPUNE PPUG VIROVITICA (donesene 20.12.2014., Sl.vjesnik 12/14.), izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

II. IZMJENE I DOPUNE PPUG VIROVITICA

GUP VIROVITICA (donesen 21.12.2005., Sl.vjesnik 14/05.) – 2042,10 ha, izrađivač Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. Zagreb

I. IZMJENE I DOPUNE GUP-a VIROVITICE (donesene 24.10.2007., Sl.vjesnik 14/07.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II. IZMJENE I DOPUNE GUP-a VIROVITICE  (donesene 19.02.2015., Sl.vjesnik 01/15.), izrađivač Ape d.o.o. Zagreb

III. IZMJENE I DOPUNE GUP-a VIROVITICE (donesene 15.04.2016., Sl.vjesnik 3/16.), izrađivač Ape d.o.o. Zagreb

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU SREDIŠTA VIROVITICE (Sl.vjesnik 03/00.) – M/78,53 ha, izrađivač Atelier Deset d.o.o. Zagreb

I. IZMJENE I DOPUNE UPU SREDIŠTA VIROVITICE (Sl.vjesnik 14/07.) – M/78,53 ha , izrađivač Arhitektonski Atelier Deset d.o.o. Zagreb

II. IZMJENE I DOPUNE UPU SREDIŠTA VIROVITICE (donesene 23.02.2011., Sl.vjesnik 02/11.) – M/77,49ha , izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

III. IZMJENE I DOPUNE UPU SREDIŠTA VIROVITICE (donesene 28.09.2011., Sl. vjesnik 07/11.) – M/77,49 ha, izrađivač ASK Atelier d.o.o. Zagreb

UPU JUG 1 (donesen 24.10.2007., Sl.vjesnik 14/07) – G/40,74 ha , izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

IZMJENE I DOPUNE UPU JUG 1 (donesene 14.04.2016., Sl.vjesnik 03/16.), izrađivač Ape d.o.o. Zagreb

UPU JUG 2 (donesen 18.05.2016., Sl.vjesnik 04/16.)., izrađivač Urbanistički zavod Grada Zagreba

UPU POSLOVNA ZONA ZAPAD 1 (donesen 25.05.2010., Sl.vjesnik 9/10.) – G/28,53 ha, izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

UPU POSLOVNA ZONA ZAPAD 2 (donesen 25.05.2010., Sl.vjesnik 9/10.) – G/75,80 ha, izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

IZMJENE I DOPUNE UPU POSLOVNA ZONA ZAPAD 2 (donesene 18.06.2015., Sl.vjesnik 5/15.), izrađivač Urbanistički zavod Grada Zagreba

UPU ANTUNOVAC (donesen 18.05.2016., Sl.vjesnik 04/16.)., izrađivač Urbanistički zavod Grada Zagreba

UPU BILOGORA (donesen 18.05.2016., Sl.vjesnik 04/16.)., izrađivač Urbanistički zavod Grada Zagreba

UPU “ŠPORTSKO REKREACIJSKA ZONA” – Š/30,77

UPU “JEZERA“ – Š/581,57,00ha

UPU TURISTIČKO NASELJE “SV.JURAJ” – T/4,00ha

UPU TURISTIČKO NASELJE “JASENAŠ” – T/23,94ha

UPU JUG 2 – M/21,94ha

UPU ISTOK 1 – G/51,96ha

UPU ZAPAD 1 – M/23,45ha

UPU SJEVER 1 – G/30,46ha

UPU SJEVER 2 – G/54,39ha

Detaljni plan uređenja (DPU):

DPU(PUP) Gundulićeva-M.Gorkog (sada P.Berislavića), (Sl.vjesnik 10/88. i 8/90.) – S/7,30 ha

DPU ŠRC VGŠK (donesen 03.04.1997., Sl. vjesnik 2/97.) – Š/10,37 ha , izrađivač Atelier Deset d.o.o. Zagreb

I. IZMJENE I DOPUNE DPU ŠRC VGŠK (donesene 01.04.2009., Sl.vjesnik 4/09.), izrađivač Vtc projekt d.o.o. Virovitica

II. IZMJENE I DOPUNE DPU ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA VeGeŠKa (donesene 29.06.2010., Sl.vjesnik 10/10.) , izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

DPU JUŽNI BLOK (Sl.vjesnik 03/98.) – M/8,36 ha , izrađivač Vtc-projekt

I. IZMJENE I DOPUNE DPU JUŽNI BLOK (donesene 05.02.2008., Sl.vjesnik 2/08.), izrađivač Vtc-projekt Virovitica

II. IZMJENE I DOPUNE DPU JUŽNI BLOK (donesene 01.04.2009., Sl.vjesnik 4/09.), izrađivač Vtc-projekt Virovitica

DPU STAMBENA ZONA ISTOK 1 – S/8,30ha

DPU STAMBENA ZONA ISTOK 2 – S/84,14ha

DPU STAMBENA ZONA UZ OĐENICU – S/2,53ha

DPU MIROSLAVA KRALJEVIĆA – S/3,88ha

DPU NOVOG DIJELA GROBLJA – Groblje/10,50ha

DPU predviđeni Izmjenama i dopunama UPU-a SREDIŠTA VIROVITICE:

DPU „TRG LJUDEVITA PATAČIĆA“ – M/1,50ha

DPU „TRG KRALJA TOMISLAVA“ – M/2,15ha

DPU „TRG dr. FRANJE TUĐMANA“ – M/1,80ha

DPU „GRADSKI PARK“ – Š/5,90ha

GRAD SLATINA

PPUG SLATINA (donesen 26.09.2006., Sl.glasnik 6/06.) – 166,75 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. IZMJENE I DOPUNE PPUG SLATINA (donesene 17.03.2015., Sl.glasnik 1/15.) – 166,75 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU GRADA SLATINE (donesen 14.03.2007., Sl.glasnik 2/07.) – 1024,47 ha , izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d Osijek, (ovim Planom stavljeni van snage Revizija Gup-a Slatine, DPU „Potočani 3“ i DPU „Sajmište“)

I. IZMJENE I DOPUNE UPU GRADA SLATINE (donesene 29.03. 2012., Sl. glasnik 1/12.) – izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

II. IZMJENE I DOPUNE UPU GRADA SLATINE (donesene 17.03. 2015., Sl. glasnik 1/15.) – izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

UPU JAVORICA SLATINA (donesen 01.03.2007., Sl.glasnik 1/07.) – Š/53,60 ha , izrađivač „Nesek“ d.o.o. Zagreb

UPU LIPIK SLATINA (donesen 17.03.2015., Sl.glasnik 1/15.) – izrađivač „Nesek“ d.o.o. Zagreb

Detaljni plan uređenja (DPU):

DPU CENTAR SLATINA (donesen 30.10.1999.,  Sl.glasnik 5/99.) – 31,31 ha , izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d Osijek

I. IZMJENE I DOPUNE DPU CENTAR SLATINA (donesene 14.10.2002., Sl.glasnik 2/02.), izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d Osijek

II. IZMJENE I DOPUNE DPU CENTAR SLATINA (donesene 24.07.2007., Sl.glasnik 5/07.), izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d Osijek

III. IZMJENE I DOPUNE DPU CENTAR SLATINA (donesene 29. 03.2011., Sl.glasnik 1/11.), izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d Osijek

DPU „KUĆANICA-MEDINCI” – ( donesen 11.02. 2013., Sl.glasnik 1/13.),  G/19,66 ha, izrađivač Arhis d.o.o. Slatina

DPU „LIPIK“ – G/45,21ha

DPU predviđeni UPU GRADA SLATINE:

DPU „CENTAR II“ – M/16,46ha

DPU „POTOČANI IV“- M/12,20ha

DPU „POTOČANI V“ – M/17,54ha

DPU „MALA PRIVREDA“ – G/10,53

DPU „GOSPODARSKA ZONA – SJEVER“ – G/26,47

DPU „TOMINAC“ –  Š/25,29ha

GRAD ORAHOVICA

PPUG ORAHOVICA (donesen 17.07.2007., Sl.glasnik 4/07.) – 123,67 km2, izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ, (ovim planom prestaje važiti GUP Grada Orahovica)

I. IZMJENE I DOPUNE PPUG ORAHOVICA (donesene 21.12.2010., Sl.glasnik 8/10.) ,  izrađivač Ask Atelier d.o.o. Zagreb

II. IZMJENE I DOPUNE PPUG ORAHOVICA,  izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU „PODUZETNIČKA ZONA ORAHOVICA“ (donesen 22.12.2008., Sl.glasnik 7/08.) – G/25,43 ha , izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

UPU „ŠPORTSKO-REKREACIONI CENTAR“ (donesen 21.12.2009., Sl.glasnik 8a/09.) – M/14,70 ha , izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

UPU „DUGO POLJE“ (Sl.glasnik 8a/09.) – M/15,86 ha , izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

UPU „BJELJEVINA ORAHOVIČKA“ – G/19,71ha

UPU „LUKA 1“ – M/7,06ha

UPU „LUKA 2“ – M/18,70ha

UPU „BOSTOVAČA“ – M/41,84ha

Urbanistički plan uređenja (UPU) sukladno Zakonu (neizgrađeno područje):

UPU „JARČIŠTE“ (donesen 26.04.2010., Sl.glasnik 3/10.) – M/21,44 ha , izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

Detaljni plan uređenja (DPU):

DPU (PUP) „CENTAR“ ORAHOVICA (Sl.glasnik 13/88., 1/96., 4/02., 5/03., 1/05.) – M/34,45 ha

IZMJENE I DOPUNE DPU „CENTAR“ ORAHOVICA (lipanj 2008., Sl.glasnik 4/08.), izrađivač Ured ovlaštenog arhitekta Mario Kršćanski, ing.arh. Orahovica

IZMJENE I DOPUNE DPU „CENTAR“ ORAHOVICA (donesene 01.04.2014., Sl.glasnik 3/14.), izrađivač Ured ovlaštenog arhitekta Mario Kršćanski, ing.arh. Orahovica

DPU (PUP) „MALA PRIVREDA“ (Sl.glasnik 13/90.) – M/5,69 ha

DPU MALA PRIVREDA II FAZA (Sl.glasnik 4/03.)

DPU „JEZERO HERCEGOVAC – RUŽICA GRAD“ (donesen 12.10.2001., Sl.glasnik 5/11.) – Š/60,57 ha , izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

DPU „DUGO POLJE“  (donesen 27.09.2012., Sl.glasnik 6/12.) – M/15,86 ha , izrađivač Ured ovlaštenog arhitekta Mario Kršćanski, Orahovica

DPU „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ (donesen 27.09.2012., Sl. glasnik 6/12.) – M/14,71 ha , izrađivač Ured ovlaštenog arhitekta Mario Kršćanski, Orahovica

DPU „JARČIŠTE 1“ – M/10,00ha

DPU „MALA PRIVREDA FAZA  I  i  II“ – M/5,69ha

OPĆINA CRNAC

PPUO CRNAC (donesen 10.12.2007., Sl.glasnik 7/07.) – 79,13 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

Izmjene i dopune PPUO Crnac (donesene 04.03.2013., Sl.glasnik 1/13.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU„PODUZETNIČKA ZONA PALIŠTE“ – (donesen 20.11.2012., Sl. glasnik 7/12.) – G/12,38 ha, izrađivač Prostor d.o.o. Bjelovar

OPĆINA ČAČINCI

PPUO ČAČINCI (donesen 16.11.2006., Sl.glasnik 5/06.) – 145,02 km2, izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. Izmjene i dopune PPUO Čačinci (donesene 18.02.2013., Sl.glasnik 2/13.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II. Izmjene i dopune PPUO Čačinci, izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU “BOĆINE” (donesen 18.12.2012., Sl.glasnik 8/12.) – G/25,39 ha, izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

UPU „SEGINAC“ – Š/88,35ha

UPU „SELIŠTE“ – G/8,370ha

OPĆINA ČAĐAVICA

PPUO ČAĐAVICA (donesen 09.03.2007., Sl.glasnik 2/07.) – 90,60 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAĐAVICA (donesene 29.12.2011., Sl. glasnik 7/11.) , izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II. IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAĐAVICA (donesene 03.04.2015., Sl. glasnik 4/15.) , izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAĐAVICA (donesene 04.04.2017., Sl. glasnik 2/17.) , izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU “PROIZVODNA ZONA ČAĐAVICA” (donesen 26.03.2013., Sl.glasnik 3/13.) – G/30,87 ha, izrađivač Arhis d.o.o.

UPU „PROIZVODNA ZONA VRANEŠEVCI“- G/13,48ha

OPĆINA GRADINA

PPUO GRADINA (donesen 11.04.2007., Sl.glasnik 2/07.) – 120,90 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

IZMJENE I DOPUNE PPUO GRADINA (donesen 22.04.2016., Sl.vjesnik 3/16.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU „CENTAR GRADINA“ – M/49,24ha

UPU „PODUZETNIČKA ZONA GRADINA“ – G/22,17ha

OPĆINA LUKAČ

PPUO LUKAČ (donesen 29.04.2004., Sl.novine 3/04.) – 83,32 km2, izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. IZMJENE I DOPUNE PPUO LUKAČ (donesene 15.02.2011., Sl.vjesnik 1/11.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II.IZMJENE I DOPUNE PPUO LUKAČ (donesene 14.11.2014., Sl.vjesnik 8/14.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

III.IZMJENE I DOPUNE PPUO LUKAČ (donesene 21.03.2017., Sl.vjesnik 3/17.),  izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Detaljni plan uređenja (DPU):

DPU „BREZIK-JUG“ – G/14,06ha , izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

DPU „PRODORINA“ – Š – nakon zatvaranja eksploatacijskog polja

DPU „LUKAČ-SJEVER“ – G/12,41ha

DPU „LUKAČ-JUG“ – M/12,15ha

OPĆINA MIKLEUŠ

PPUO MIKLEUŠ (donesen 27.09.2007., Sl.glasnik 6/07.) – 35,29 km2, izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. Izmjene i dopune PPUO Mikleuš (donesene 15.04.2013., Sl. glasnik 4/13.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II. Izmjene i dopune PPUO Mikleuš (donesene 11.05.2016., Sl. glasnik 2/16.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU) sukladno Zakonu (neizgrađeno područje):

UPU PODUZETNIČKA ZONA „MIKLEUŠ“ – G/4,6036ha , izrađivač Vtc projekt d.o.o. Virovitica

OPĆINA NOVA BUKOVICA

PPUO NOVA BUKOVICA (donesen 27.09.2007., Sl.glasnik 7/07.) – 76,43 km2, izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU „TOPOLAK“ – G/30,32ha

UPU „TOPOLAK 1“ – G/25,69ha

OPĆINA PITOMAČA

PPUO PITOMAČA (donesen 28.10.2003., Sl.novine 3/03.) – 158,14 km2, izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. IZMJENE I DOPUNE PPUO PITOMAČA (donesene 09.02.2009., Sl.novine 1/09.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II. IZMJENE I DOPUNE PPUO PITOMAČA (donesene 11.09.2013., Sl.novine 7/13. i 9/13. – pročišćeni tekst Odredbi), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO PITOMAČA (donesene 02.06.2015., Sl.novine 5/15.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU DIJELA NASELJA PITOMAČA (donesen 02.02.2010., Sl.novine 1/10.) – 212,12 ha, izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

I. IZMJENE I DOPUNE UPU DIJELA NASELJA PITOMAČA (donesene 19.12.2012., Sl.novine 8/12., 3/13. – ispravak Odluke), izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

II. IZMJENE I DOPUNE UPU DIJELA NASELJA PITOMAČA (donesene 11.05.2015., Sl.novine 4/15. i 8/15. – pročišćene Odredbe), izrađivač Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek

UPU „KRIŽANJE“ – M/28,52ha

UPU „GREDA“ – M/12,42ha

UPU „KALILO“ – G/19,53ha

UPU „KLAS“ – G/12,49ha

UPU „RAZLEV I“ – G/7,64ha

UPU „RAZLEV II“ – Š/4,45ha

Detaljni plan uređenja (DPU):

DPU „ZONA MJEŠOVITE NAMJENE“ – M/3,48ha

DPU „ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR“ – R/7,28ha

Detaljni plan uređenja (DPU) za turističko-rekreacijsko područje uz rijeku Dravu:

DPU „SEGEDIN“ – T/68,72ha

DPU „JADICA“ – T/23,08ha

DPU „CRNI JARAK“ – T/29,41ha

DPU „LUKA“ – T/81,38ha

DPU „ŠIRINE“ – T/199,63ha

OPĆINA SOPJE

PPUO SOPJE (donesen 24.09.2007., Sl.glasnik 3/07.) – 117,80 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. IZMJENE I DOPUNE PPUO SOPJE (donesene 21.04.2011., Sl.glasnik  3/11.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II. IZMJENE I DOPUNE PPUO SOPJE (donesene 21.11.2014., Sl.glasnik  7/14.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO SOPJE (donesene 27.12.2016., Sl.glasnik 7/16.),  izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU „PROIZVODNA ZONA GORNJE PREDRIJEVO“ – G/4,81ha

UPU „PROIZVODNA ZONA NOVAKI 1“ – G/10,98ha

UPU „PROIZVODNA ZONA NOVAKI 2“ – G/5,29ha

Detaljni plan uređenja (DPU):

DPU „SOPJANSKA BARA“ – Š/25,76ha

OPĆINA SUHOPOLJE

PPUO SUHOPOLJE (donesen 01.07.2005., Sl.vjesnik 3/05.) – 166,55 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. IZMJENE I DOPUNE PPUO SUHOPOLJE (donesene 13.11.2007., Sl.vjesnik 7/07., 1/08-ispravak), izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

II. IZMJENE I DOPUNE PPUO SUHOPOLJE (donesene 29.04.2015., Sl.glasnik 5/15.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO SUHOPOLJE (donesene 20.03.2017., Sl.glasnik 1/17.),  izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU „ODBOJ JUG“ (donesen 08.04.2009, Sl.glasnik 2/09.) – G/23,24 ha , izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

UPU „ŠPORTSKI CENTAR PARK“ – Š/14,93ha

Detaljni plan uređenja (DPU):

DPU „CENTAR“ (donesen 08.04.2009., Sl.glasnik 2/09.) – M/56,20 ha , izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica, (ovim planom prestaje važiti PUP „Centar“)

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

PPUO ŠPIŠIĆ BUKOVICA (donesen 06.10.2004., Sl.vjesnik 2/04.) – 107,94 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. IZMJENE I DOPUNE PPUO ŠPIŠIĆ BUKOVICA (donesene 08.04.2009., Sl.vjesnik 2/09.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II. IZMJENE I DOPUNE PPUO ŠPIŠIĆ BUKOVICA (donesene 14.07.2014., Sl.vjesnik 5/14.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički plan uređenja (UPU):

UPU „PODUZETNIČKA ZONA HRASTJE“ – G/11,96ha

Detaljni plan uređenja (DPU):

DPU „BEREK“ – G/8,81ha

DPU „GOSPODARSKA ZONA ŠPIŠIĆ BUKOVICA“ – G/8,30ha

DPU „ZIDINA“ – Š/51,65ha

OPĆINA VOĆIN

PPUO VOĆIN (donesen 27.09.2007., Sl.glasnik 9/07.) – 295,80 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. IZMJENE I DOPUNE PPUO VOĆIN (donesene 27.06.2012., Sl.glasnik 3/12.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II. IZMJENE I DOPUNE PPUO VOĆIN (donesene 10.4.2017., Sl.glasnik 2/17.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanističkog plana uređenja (UPU):

UPU „PODUZETNIČKA ZONA ISKRA“ (donesen 19.09.2013., Sl. glasnik 9/13.) – G/14,31 ha, izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

UPU „KLOKOČEVAC“ – Š/36,20ha

UPU „KLOKOČEVAC I“ – T/31,00ha

UPU „KAMENICA“ – M/27,68ha

UPU „PODUZETNIČKA ZONA HUM I“ – G/25,18ha

UPU „PODUZETNIČKA ZONA HUM II“ – G/21,95ha

UPU „PODUZETNIČKA ZONA ĆERALIJE I“ – G/20,21ha

UPU „PODUZETNIČKA ZONA MACUTE“ – G/15,93ha

UPU „UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ZONA SLANAC“ – T

OPĆINA ZDENCI

PPUO ZDENCI (donesen 11.06.2007., Sl.glasnik 6/07.) – 84,88 km2 , izrađivač Zavod za prostorno uređenje VPŽ

I. Izmjene i dopune PPUO Zdenci (donesene 11.03.2013., Sl. glasnik 3/13.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

II. Izmjene i dopune PPUO Zdenci(donesene 18.05.2016., Sl. glasnik 5/16.), izrađivač Vtc-projekt d.o.o. Virovitica

Urbanistički  plan uređenja (UPU)

UPU „PROIZVODNA ZONA DUGA MEĐA“ – G/26,65ha

UPU „ZDENCI I“ – M/7,53ha

UPU „ZDENCI II“ – M/16,24ha

 

Datum zadnje izmjene 05. srpanj 2017. godine

Share Button