Prostorni plan uređenja Općine Zdenci

(Službeni glasnik Općine Zdenci broj 6/07., 3/13., 5/16., 3/17 – ispravak Odluke)

Zdenci

Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje
(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

Preuzimanje dokumentacije

Grafički dio

Preuzimanje dokumentacije

Arhiv

Share Button