Prostorni plan uređenja Općine Špišić Bukovica

(Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica broj 2/04., 2/09., 5/14.)

Špišić Bukovica

Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje
(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

  • Odredbe PPUO

Grafički dio

  • Kartogrami
  • Građevinska područja

Arhiv

Share Button