Prostorni plan uređenja Općine Sopje

(Službeni glasnik Općine Sopje broj 3/07., 3/11., 7/14., 7/16.)

sopje

Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje
(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

  • Odredbe PPUO

Grafički dio

  • Kartogrami
  • Građevinska područja

Arhiv

Share Button