Prostorni plan uređenja Općine Voćin

(Službeni glasnik Općine Voćin broj 9/07., 3/12., 2/17.)

Voćin

Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje
(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

  • Odredbe

Grafički dio

  • Kartogrami
  • Građevinska područja

Arhiv

Share Button