Prostorni plan uređenja Općine Mikleuš

(Službeni glasnik Općine Mikleuš broj 6/07., 4/13., 2/16.)

Mikleuš

Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje
(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

Preuzimanje dokumentacije

Grafički dio

Preuzimanje dokumentacije

Arhiv

Preuzimanje dokumentacije

Share Button