Prostorni plan uređenja Općine Lukač

(Službeni vjesnik Općine Lukač broj 3/04., 1/11.,8/14., 3/17.)

Lukač

Napomena: Pročišćene Odredbe za provođenje
(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

  • Odredbe

Grafički dio

  • Kartogrami
  • Građevinska područja

Arhiv

Share Button