Prostorni plan uređenja Općine Gradina

(Službeni Vjesnik Općine Gradina 2/07., 3/16.)

naslovna-gradina
                                                    Napomena: Pročišćeni tekstualni dio – Odredbe za provođenje
                                               (izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

Preuzimanje dokumenata

Grafički dio

Preuzimanje dokumenata

Arhiv

Preuzimanje arhivskih dokumenata

Share Button