Prostorni plan uređenja Općine Crnac

(Službeni glasnik Općine Crnac broj 7/07., 1/13.,)

Crnac

Napomena: Pročišćeni grafički dio Plana i Odredbe za provođenje
(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

  • Odredbe

Grafički dio

  • Kartogrami
  • Građevinska područja

Arhiv

Share Button