Prostorni plan uređenja Općine Čađavica

(Službeni glasnik Općine Čađavica broj 2/07., 7/11., 4/15., 2/17.)

Čađavica

Napomena: Pročišćeni grafički dio Plana
(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

  • Odredbe – pročišćene (PPUO i I. Izmjene i dopune PPUO)

  • Odredbe II. Izmjene i dopune

Grafički dio

  • Kartogrami

    Građevinska područja

Arhiv

Share Button