Praćenje provedbe prostornih planova

Prostorni planovi na području Virovitičko-podravske županije

– trenutno u izradi –


PPPPO PARK PRIRODE „PAPUK“

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije
Obuhvat: 336,00 km2 od toga 145,00 ha na području VPŽ
Početak izrade: 2000. god.
Strateška procjena: 16.11.2016.god. – Odluka o započinjanju postupka
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

VI. IZMJENE I DOPUNE PP VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Izrađivač: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije
Obuhvat: 2.022,03 km2
Početak izrade: 22.03.2016. god. (Sl.glasnik 2/16)
Strateška procjena: u postupku ocjene o potrebi provedbe strateške procjene
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

GRAD VIROVITICA

II. IZMJENE I DOPUNE PPUG VIROVITICA

Izrađivač: /
Obuhvat: 170,09 km2
Početak izrade: 14.04.2016.god. (Sl.vjesnik 3/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 IV. IZMJENE I DOPUNE UPU SREDIŠTA VIROVITICE

Izrađivač: /
Obuhvat: 77,49 ha
Početak izrade: 14.04.2016.god. (Sl.vjesnik 3/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 UPU ŠPORTSKO REKREACIJSKE ZONE

Izrađivač: /
Obuhvat: 30,77 ha
Namjena: športsko-rekreacijska
Početak izrade: 16.09.2015.god. (Sl.vjesnik 8/15) i 14.04.2016.god. (Sl.vjesnik 3/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 UPU UREĐENJA JEZERA (za područje sportsko-rekreacijsko-turističke zone Jezera)

Izrađivač: /
Obuhvat: 55,34 ha
Namjena: športsko-rekreacijsko-turistička
Početak izrade: 14.04.2016.god. (Sl.vjesnik 3/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

III. IZMJENE I DOPUNE DPU JUŽNI BLOK

Izrađivač: /
Obuhvat: /
Početak izrade: 22.09.2016.god. (Sl.vjesnik 7/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

GRAD ORAHOVICA

II. IZMJENE I DOPUNE PPUG ORAHOVICE

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 123,67 km2
Početak izrade: 29.06.2016.god. (Sl.glasnik 5/16)
Strateška procjena: Odluka da nije potrebno provesti
Javna rasprava: 30.11.-12.12.2016. god., javno izlaganje 05.12.2016. god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

DPU “JARČIŠTE 1” ORAHOVICA

Izrađivač: /
Obuhvat: 10,00 ha
Namjena: mješovita
Početak izrade: 15.03.2010. god.
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA CRNAC

I. IZMJENE I DOPUNE UPU PODUZETNIČKA ZONA “PALIŠTE”

Izrađivač: /
Obuhvat: 12,38 ha
Početak izrade: 30.05.2014. god.
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA ČAČINCI

II. IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAČINCI

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 145,02 km2
Početak izrade: 30.03.2015. god. (Sl.glasnik 4/15)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA ČAĐAVICA

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAĐAVICA

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 90,60 km2
Početak izrade: 23.09.2016.god. (Sl.glasnik 6/16) i 07.11.2016.god. (Sl.glasnik 8/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA LUKAČ

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO LUKAČ

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 83,32 km2
Početak izrade: 23.06.2016.god. (Sl.vjesnik 2/16) i 06.12.2016.god. (Sl.vjesnik 4/16)
Strateška procjena: Odluka da nije potrebno provesti
Javna rasprava: 28.12.2016.-09.01.2017.god., javno izlaganje 30.12.2016.god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

DPU „BREZIK-JUG“

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 14,06 ha
Namjena: gospodarska
Početak izrade: 13.12.2007. godine
Prethodna rasprava: 31.07.2008. godine
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA MIKLEUŠ

UPU PODUZETNIČKA ZONA “MIKLEUŠ”

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 4,6036 ha
Namjena: gospodarska
Početak izrade: 24.09.2009. god.
Prethodna rasprava: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 OPĆINA NOVA BUKOVICA

IZMJENE I DOPUNE PPUO NOVA BUKOVICA

Izrađivač: /
Obuhvat: /
Početak izrade: 14.10.2011.god.
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA PITOMAČA

IV. IZMJENE I DOPUNE PPUO PITOMAČA

Izrađivač: /
Obuhvat: 158,14 km2
Početak izrade: 19.12.2016.god. (Sl.novine 11/16)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA SOPJE

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO SOPJE

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 117,80 km2
Početak izrade: 03.03.2016.god. (Sl.glasnik 1/16)
Strateška procjena: Odluka da nije potrebno provesti
Javna rasprava: 10.10.-18.10.2016.god., javno izlaganje 14.10.2016.god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA SUHOPOLJE

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO SUHOPOLJE

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 166,55 km2
Početak izrade: 29.09.2015.god. (Sl.glasnik 8/15)
Strateška procjena: Odluka da nije potrebno provesti
Javna rasprava: 07.07.-15.07.2016.god., javno izlaganje 12.07.2016.god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Izrađivač: /
Obuhvat: 107,94 km2
Početak izrade: 12.05.2015.god. (Sl.vjesnik 3/15)
Strateška procjena: /
Javna rasprava: /
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

OPĆINA VOĆIN

II. IZMJENE I DOPUNE PPUO VOĆIN

Izrađivač: Vtc-projekt d.o.o. Virovitica
Obuhvat: 295,80 km2
Početak izrade: 27.11.2015.god. (Sl.glasnik 5/15)
Strateška procjena: Odluka da nije potrebno provesti
Javna rasprava: 07.12.-16.12.2016.god., javno izlaganje 15.12.2016.god.
Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: /
Planirani rok za donošenje: /

 

(datum zadnje promjene 29. prosinca 2016. godine)

 

Share Button