Prostorni plan uređenja Grada Virovitice

(Službeni vjesnik Grada Virovitice broj 14/05., 12/14., 1/15. – pročišćene Odredbe)

Virovitica

Tekstualni dio

  • Odredbe I Izmjene i dopune
  • Odredbe PPUG

Grafički dio

  • Kartogrami
  • Građevinska područja

Arhiv

Share Button