Prostorni plan uređenja Općine Suhopolje

(Službeni vjesnik Općine Suhopolje broj 3/05., 7/07., 1/08. – ispravak)

(Službeni glasnik Općine Suhopolje broj 5/15., 1/17.)

Suhopolje

Napomena: Pročišćeni grafički dio Plana i Odredbe za provođenje
(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

  • Odredbe

Grafički dio

  • Kartogrami
  • Građevinska područja

Arhiv

Share Button