Prostorni plan uređenja Općine Pitomača

(Službene novine Općine Pitomača broj 3/03., 1/09., 7/13., 9/13 – pročišćeni tekst Odredbi, 5/15.)

Pitomača

Tekstualni dio

  • Odredbe PPUO – pročišćene (PPUO, I. i II. Izmjene i dopune)
    Odredbe za provođenje III. Izmjene i dopune PPUO

Grafički dio

  • Kartogrami
  • Građevinska područja

Arhiv

Share Button