Prostorni plan uređenja Općine Čačinci

(Službeni glasnik Općine Čačinci broj 5/06., 2/13.)

čačinci

Pročišćeni grafički dio Plana i Odredbe za provođenje

(izradio: Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije)

Tekstualni dio

  • Odredbe

Grafički dio

  • Kartogrami
  • Građevinska područja

Arhiv

Share Button