Obavijest

Temeljem Oglasa za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme u Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije KLASA: 112-03/14-01/1 URBROJ: 2189-79/1-14-2 od 15.12.2014. god. obavještavaju se kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu i ispunjavaju sve navedene uvjete, da će se pismena provjera znanja obaviti 30.12.2014. godine u 13:30 h u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica.
Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete neće moći pristupiti provjeri znanja.
O terminu usmene provjere kandidati će biti obaviješteni odmah po završetku pismene provjere.
Pismena i usmena provjera znanja obavit će se iz područja Zakona o prostornom uređenju (NN 53/13), Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13), Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) i poznavanju rada u AutoCAD-u.

Share Button