Prijedlog VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije

22. ožujka 2018. godine započela je javna rasprava u postupku izrade VI. Izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije. Trajati će 30 (trideset) dana, do 20. travnja 2018. godine. Javno izlaganje u okviru javne rasprave biti će u srijedu 18. travnja 2018. godine u 10,00 sati u Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije.

Objava javne rasprave:

Javna-rasprava-za-VI.-izmjene-i-dopune-prostornog-plana-Viroviticko-podravske-zupanije

Prijedlog VI. izmjena i dopuna prostornog plana Virovitičko-podravske županije objavljen je na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije:

Sažetak

Prostorni planovi

 

Share Button