ISPU

KATALOG METAPODATAKA

ISPU1-slika1 01. listopada 2013. godine, u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, održana je   radionica o vođenju Kataloga metapodataka za djelatnike Zavoda za prostorno uređenje županija i Grada    Zagreba.

Katalog metapodataka je dio Informacijskog sustava prostornog uređenja RH (ISPU) sa svrhom objedinjavanja podataka o prostornim planovima.

Ovim korakom županijski Zavodi za prostorno uređenje postaju ovlašteni korisnici kataloga, čija je uloga unošenje, ažuriranje i verifikacija prostornih planova sa područja Županije.

Konačni cilj ovog procesa je digitalizacija prostornih planova, usklađivanje zemljišnih knjiga i gruntovnice za projekt e-dozvole.

 

Share Button