Generalni urbanistički plan

U Virovitičko-podravskoj županiji izrađen je samo GUP GRADA VIROVITICE.

GUP GRADA VIROVITICE ostaje na snazi sve dok Grad Virovitica ne odluči provesti postupak stavljanja van snage, ali najdulje do 01.10.2017. godine sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09), obzirom da se tim zakonom više ne planira izrada te vrste planoava.

GUP GRADA VIROVITICE može se preuzeti na Službenim web stranicama Grada Virovitice: http://www.virovitica.hr/prostorni-planovi/

Share Button