Arhiv za kategoriju ‘Novosti’

MGIPU

Četvrtak, veljača 27th, 2014

MGIPU – Radni sastanak s predstavnicima županijskih Zavoda za prostorno uređenje

Dana 25. veljače 2014. god. održan je sastanak u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, na kojem su uz ministricu Anku Mrak Taritaš, privremenog ravnatelja Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Držislava Dobrinića, te predstavnika Ministarstva, sudjelovali i ravnatelji županijskih Zavoda za prostorno uređenje. Tema sastanka bila je obveza županijskih zavoda da unose podatke u Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) koji su od presudne važnosti za funkcioniranje e-dozvole.

Ministrica Anka Mrak Taritaš u pozdravnom govoru naglasila je da je osnovni zadatak županijskih zavoda da budu glavno tijelo za stanje u prostoru za što će im ISPU biti od velike koristi. Pohvalila je županijske zavode u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Međimurskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji da su u velikom postotku unijeli planove u ISPU, dok je od Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije zatražila da ulože dodatan napor. Na kraju je istaknula da je osnovni preduvjet za funkcioniranje e-dozvole uredno ispunjena baza metapodataka prostornih planova u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Share Button

ISPU

Srijeda, listopad 2nd, 2013

KATALOG METAPODATAKA

ISPU1-slika1 01. listopada 2013. godine, u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, održana je   radionica o vođenju Kataloga metapodataka za djelatnike Zavoda za prostorno uređenje županija i Grada    Zagreba.

Katalog metapodataka je dio Informacijskog sustava prostornog uređenja RH (ISPU) sa svrhom objedinjavanja podataka o prostornim planovima.

Ovim korakom županijski Zavodi za prostorno uređenje postaju ovlašteni korisnici kataloga, čija je uloga unošenje, ažuriranje i verifikacija prostornih planova sa područja Županije.

Konačni cilj ovog procesa je digitalizacija prostornih planova, usklađivanje zemljišnih knjiga i gruntovnice za projekt e-dozvole.

 

Share Button

Usvojene V. Izmjene i dopune PPVPŽ

Utorak, ožujak 5th, 2013

Na 20. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije održanoj 04. ožujka 2013. godine usvojene su V. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

V. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije pokrenute su Odlukom o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije br.5/12), a inicirane zahtjevom Plinacro d.o.o., kojim se traži proširenje postojećeg koridora magistralnog plinovoda u kojem se planira izgradnja novog plinovoda za međunarodni transport plina, koji prolazi prostorom naše Županije.

Share Button

ČESTITKA

Ponedjeljak, prosinac 24th, 2012

Čestitka

Share Button

Završena javna rasprava o ciljanim V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Ponedjeljak, listopad 29th, 2012

Zaključno sa 24. listopadom 2012. godine završena je javna rasprava o prijedlogu ciljanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna trajala je od 17. do 24. listopada 2012. godine, te se u tom periodu mogao obaviti uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana u Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

Nakon završetka javne rasprave pripremljeno je Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, koji je upućen na mišljenje nadležnim tijelima.

 

Share Button

Održana 2. sjednica stalnog savjetodavnog stručnog povjerenstva za zahvate autoceste i državne ceste

Petak, svibanj 25th, 2012

Dana 21. 05. 2012. godine održana je 2. sjednica stalnog savjetodavnog stručnog povjerenstva za zahvate autoceste i državne ceste za Studiju utjecaja na okoliš autoceste A13, dionice Bjelovar – Virovitica. Usvojeno je da Studija utjecaja na okoliš ide u javnu raspravu koja će se održati u svim JRS i JLS krajem lipnja te početkom srpnja 2012. godine. Javna rasprava trajati će 30 dana, a obavijest o održavanju javne rasprave biti će objavljena u Večernjem listu.

Share Button

Sretan Uskrs!

Petak, travanj 6th, 2012

Share Button

Usvojene IV. Izmjene i dopune PPVPŽ

Četvrtak, ožujak 22nd, 2012

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije, održanoj 17. veljače 2012. godine, usvojene su IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

Share Button

Završena javna rasprava IV. Izmjena i dopuna PPVPŽ

Petak, rujan 16th, 2011

15. rujna 2011. godine završila je javna rasprava o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Virovitičko-podravske županije. Javna rasprava je trajala od 05. rujna 2011. godine do 15. rujna 2011. godine, u tijeku koje je održano javno izlaganje 09. rujna 2011. godine.

Nakon provedene javne rasprave, obrađuju se prijedlozi i primjedbe, koje su dostavljene u roku i priprema izvješće o javnoj raspravi.

U skladu s time priprema se nacrt konačnog prijedloga, koji se upućuje u daljnju proceduru pribavljanja mišljenja i suglasnosti.

Share Button

Javna rasprava IV. Izmjena i dopuna PPVPŽ

Srijeda, kolovoz 31st, 2011

Javna rasprava IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije počinje 01. rujna 2011. godine i traje do 15. rujna 2011. godine. Javno izlaganje u tijeku javne rasprave održat će se 09. rujna 2011. godine s početkom u 11 h u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica.

Share Button