Arhiv za kategoriju ‘Novosti’

VI. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Petak, travanj 22nd, 2016

Županijska skupština Virovitičko-podravske županije je na svojoj 11. sjednici, dana 22. ožujka 2016. god. donijela  Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku” Virovitičko-podravske županije broj 2/16.

Share Button

Sufinanciranje prostornih planova

Četvrtak, ožujak 5th, 2015

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je sredstva u proračunu za 2015. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja. Predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave može zahtjev za dodjelu sredstava uputiti na adresu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb. Zahtjev se podnosi zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom na propisanom Obrascu za prijavu kako je opisano u Odluci o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova za 2015. godinu.

Odluku o dodjeli sredstava donosi stručno Povjerenstvo koje imenuje ministrica a prilikom raspodjele sredstava uzimat će se u obzir nekoliko kriterija a to su između ostaloga: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne , infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili projekata iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.

Zbog važnosti prioritet imaju prostorni planovi uređenja grada odnosno općine.

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne ili područne jedinice dodijeliti sredstva u iznosu najviše 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana. Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih.

Izvor podataka: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Share Button

Obavijest

Utorak, prosinac 23rd, 2014

Temeljem Oglasa za popunu radnog mjesta na određeno vrijeme u Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije KLASA: 112-03/14-01/1 URBROJ: 2189-79/1-14-2 od 15.12.2014. god. obavještavaju se kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu i ispunjavaju sve navedene uvjete, da će se pismena provjera znanja obaviti 30.12.2014. godine u 13:30 h u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica.
Kandidati koji ne ispunjavaju uvjete neće moći pristupiti provjeri znanja.
O terminu usmene provjere kandidati će biti obaviješteni odmah po završetku pismene provjere.
Pismena i usmena provjera znanja obavit će se iz područja Zakona o prostornom uređenju (NN 53/13), Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13), Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09) i poznavanju rada u AutoCAD-u.

Share Button

Od Strategije prostornog razvoja do planova nove generacije

Srijeda, studeni 19th, 2014

13.11.2014.god. – Predstavljen koncept strategije prostornog razvoja Hrvatske

Slika 1 ministricaSlika2_Matkovic

Koncept strategije prostornog razvoja Hrvatske predstavljen je u četvrtak na stručnom skupu “Sustav prostornog uređenja, od strategije do prostornog plana nove generacije” kao uvod u javnu raspravu koja će uslijediti početkom iduće dok se donošenje nove strategije očekuje u ljeto 2015.

“Strategija će odgovoriti na pitanja kuda Hrvatska ide na putu do 2030., kako vidi svoj razvoj, razvoj gospodarstva, nove prometne pravce te će biti podloga za državni prostorni plan”, kazala je ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak – Taritaš. ” U Hrvatskoj postoji duga tradicija prostornog planiranja i izrade prostornih planova i ova nova strategija je samo nastavak svega onoga što smo radili u proteklih 50-ak godina”, kazala je.

Napomenula je kako je izradi strategije prethodilo sređivanje stanja u prostoru odnosno legalizacija, koja je omogućila gradovima i općinama sredstva na koja nisu računali, a koja će se, kaže ministrica, namjenski trošiti odnosno vratiti u prostor.

Koncept strategije zasniva se na ravnomjernom razvoju u cilju sprečavanja depopulacije Hrvatske i podizanja kvalitete života, naglasila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Irena Matković. Koncept definira posebne ciljeve koji se odnose na održivu organizaciju prostora, na uklapanje u europski prostor, na očuvanje identiteta prostora, energetsku stabilnost i aktivnu prilagodbu.

Kao najveće probleme hrvatskog prostora izdvojila je depopulaciju određenih teritorija te rizike klimatskih promjena poput poplava, ali i upozorila na neka neriješena pitanja poput napuštenih područja u gradovima.

Stručni skup organizirali su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Slika2_Matkovic Slika_4_panel Slika_3_skupSlika5_demografija

 

Share Button

MGIPU

Četvrtak, veljača 27th, 2014

MGIPU – Radni sastanak s predstavnicima županijskih Zavoda za prostorno uređenje

Dana 25. veljače 2014. god. održan je sastanak u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, na kojem su uz ministricu Anku Mrak Taritaš, privremenog ravnatelja Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Držislava Dobrinića, te predstavnika Ministarstva, sudjelovali i ravnatelji županijskih Zavoda za prostorno uređenje. Tema sastanka bila je obveza županijskih zavoda da unose podatke u Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) koji su od presudne važnosti za funkcioniranje e-dozvole.

Ministrica Anka Mrak Taritaš u pozdravnom govoru naglasila je da je osnovni zadatak županijskih zavoda da budu glavno tijelo za stanje u prostoru za što će im ISPU biti od velike koristi. Pohvalila je županijske zavode u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Međimurskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji da su u velikom postotku unijeli planove u ISPU, dok je od Osječko-baranjske i Šibensko-kninske županije zatražila da ulože dodatan napor. Na kraju je istaknula da je osnovni preduvjet za funkcioniranje e-dozvole uredno ispunjena baza metapodataka prostornih planova u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU).

Share Button

ISPU

Srijeda, listopad 2nd, 2013

KATALOG METAPODATAKA

ISPU1-slika1 01. listopada 2013. godine, u prostorijama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, održana je   radionica o vođenju Kataloga metapodataka za djelatnike Zavoda za prostorno uređenje županija i Grada    Zagreba.

Katalog metapodataka je dio Informacijskog sustava prostornog uređenja RH (ISPU) sa svrhom objedinjavanja podataka o prostornim planovima.

Ovim korakom županijski Zavodi za prostorno uređenje postaju ovlašteni korisnici kataloga, čija je uloga unošenje, ažuriranje i verifikacija prostornih planova sa područja Županije.

Konačni cilj ovog procesa je digitalizacija prostornih planova, usklađivanje zemljišnih knjiga i gruntovnice za projekt e-dozvole.

 

Share Button

Usvojene V. Izmjene i dopune PPVPŽ

Utorak, ožujak 5th, 2013

Na 20. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije održanoj 04. ožujka 2013. godine usvojene su V. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

V. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije pokrenute su Odlukom o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije br.5/12), a inicirane zahtjevom Plinacro d.o.o., kojim se traži proširenje postojećeg koridora magistralnog plinovoda u kojem se planira izgradnja novog plinovoda za međunarodni transport plina, koji prolazi prostorom naše Županije.

Share Button

ČESTITKA

Ponedjeljak, prosinac 24th, 2012

Čestitka

Share Button

Završena javna rasprava o ciljanim V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Ponedjeljak, listopad 29th, 2012

Zaključno sa 24. listopadom 2012. godine završena je javna rasprava o prijedlogu ciljanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna trajala je od 17. do 24. listopada 2012. godine, te se u tom periodu mogao obaviti uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana u Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

Nakon završetka javne rasprave pripremljeno je Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, koji je upućen na mišljenje nadležnim tijelima.

 

Share Button

Održana 2. sjednica stalnog savjetodavnog stručnog povjerenstva za zahvate autoceste i državne ceste

Petak, svibanj 25th, 2012

Dana 21. 05. 2012. godine održana je 2. sjednica stalnog savjetodavnog stručnog povjerenstva za zahvate autoceste i državne ceste za Studiju utjecaja na okoliš autoceste A13, dionice Bjelovar – Virovitica. Usvojeno je da Studija utjecaja na okoliš ide u javnu raspravu koja će se održati u svim JRS i JLS krajem lipnja te početkom srpnja 2012. godine. Javna rasprava trajati će 30 dana, a obavijest o održavanju javne rasprave biti će objavljena u Večernjem listu.

Share Button