Arhiv za kategoriju ‘Novosti’

Usvojene V. Izmjene i dopune PPVPŽ

Utorak, ožujak 5th, 2013

Na 20. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije održanoj 04. ožujka 2013. godine usvojene su V. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

V. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije pokrenute su Odlukom o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije br.5/12), a inicirane zahtjevom Plinacro d.o.o., kojim se traži proširenje postojećeg koridora magistralnog plinovoda u kojem se planira izgradnja novog plinovoda za međunarodni transport plina, koji prolazi prostorom naše Županije.

Share Button

ČESTITKA

Ponedjeljak, prosinac 24th, 2012

Čestitka

Share Button

Završena javna rasprava o ciljanim V. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Ponedjeljak, listopad 29th, 2012

Zaključno sa 24. listopadom 2012. godine završena je javna rasprava o prijedlogu ciljanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna trajala je od 17. do 24. listopada 2012. godine, te se u tom periodu mogao obaviti uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Plana u Zavodu za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije i Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.

Nakon završetka javne rasprave pripremljeno je Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, koji je upućen na mišljenje nadležnim tijelima.

 

Share Button

Održana 2. sjednica stalnog savjetodavnog stručnog povjerenstva za zahvate autoceste i državne ceste

Petak, svibanj 25th, 2012

Dana 21. 05. 2012. godine održana je 2. sjednica stalnog savjetodavnog stručnog povjerenstva za zahvate autoceste i državne ceste za Studiju utjecaja na okoliš autoceste A13, dionice Bjelovar – Virovitica. Usvojeno je da Studija utjecaja na okoliš ide u javnu raspravu koja će se održati u svim JRS i JLS krajem lipnja te početkom srpnja 2012. godine. Javna rasprava trajati će 30 dana, a obavijest o održavanju javne rasprave biti će objavljena u Večernjem listu.

Share Button

Sretan Uskrs!

Petak, travanj 6th, 2012

Share Button

Usvojene IV. Izmjene i dopune PPVPŽ

Četvrtak, ožujak 22nd, 2012

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije, održanoj 17. veljače 2012. godine, usvojene su IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Virovitičko-podravske županije.

Share Button

Završena javna rasprava IV. Izmjena i dopuna PPVPŽ

Petak, rujan 16th, 2011

15. rujna 2011. godine završila je javna rasprava o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Virovitičko-podravske županije. Javna rasprava je trajala od 05. rujna 2011. godine do 15. rujna 2011. godine, u tijeku koje je održano javno izlaganje 09. rujna 2011. godine.

Nakon provedene javne rasprave, obrađuju se prijedlozi i primjedbe, koje su dostavljene u roku i priprema izvješće o javnoj raspravi.

U skladu s time priprema se nacrt konačnog prijedloga, koji se upućuje u daljnju proceduru pribavljanja mišljenja i suglasnosti.

Share Button

Javna rasprava IV. Izmjena i dopuna PPVPŽ

Srijeda, kolovoz 31st, 2011

Javna rasprava IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije počinje 01. rujna 2011. godine i traje do 15. rujna 2011. godine. Javno izlaganje u tijeku javne rasprave održat će se 09. rujna 2011. godine s početkom u 11 h u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica.

Share Button

Održana 9. sjednica Upravnog vijeća

Četvrtak, siječanj 13th, 2011

U četvrtak 13. siječnja 2011. godine, s početkom u 10 sati, u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje, održana je 9. sjednica Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravke županije. Predsjednik Upravnog vijeća Marijo Klement otvorio je sjednicu te predložio slijedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća
  2. Usvajanje Programa rada Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije za 2011. godinu
  3. Usvajanje Plana nabave za 2011. godinu
  4. Usvajanje Plana uspostave i razvoja financijske uprave i kontrole
  5. Usvajanje Izvješća o radu Zavoda za 2010. godinu
  6. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
  7. Prihvaćanje Ugovora o geoinformatičkoj obradi Prostornih planova uređenja grada/općine
  8. Razno

Uz kraće izlaganje po pojedinim točkama ravnateljice Zavoda Jasne Baranjec-Keserica, sve točke dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

Virovitica, 13.siječanj 2011.godine

Share Button

Izvješće Ocjenjivačkog suda

Utorak, siječanj 11th, 2011

IZVJEŠĆE OCJENJIVAČKOG SUDA NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA DIJELA CENTRA GRADA VIROVITICE, TRG BANA JELAČIĆA


Općenito

Na Natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje dijela centra Virovitice koji je bio otvoren od 28.07. do 16.11. 2010. godine pristiglo je, od trinaest podignutih podloga, ukupno osam radova do zadanog roka.

Ocjenjivački sud je tijekom prosinca održao dva sastanka (13.12. i 15.12.)  u prostorijama Gradskog muzeja i Grada Virovitice. Svi su članovi Ocjenjivačkog suda bili upoznati s anonimnom prijavama, digitalnim materijalima te grafičkim i tekstualnim prilozima pristiglim na natječaju. Radovi su pritom bili šifrirani brojevima 03 do 10. Budući da nije bilo formalnih nedostataka prijavljenih radova Ocjenjivački je sud sve prijave uzeo u razmatranje.

Nakon analize svakog pojedinačnog rada članovi Ocjenjivačkog suda jednoglasno donose zaključak o eliminaciji radova koji ne mogu konkurirati za nagradu i neće se uzeti u daljnju analizu. To su radovi pod šiframa : 03 , 08 i 10. U daljnju analizu ušli su radovi pod šiframa: 04 , 05 , 06 , 07 i 09 .

Konačna odluka ocjenjivačkog suda donesena je na drugom sastanku, 15. prosinca 2010. godine.

Prva nagrada

RAD 05

Urbanistička koncepcija vraćanja urbane matrice formiranjem kontinuiranog uličnog pročelja koji ipak omogućuje prodore posjetitelja ispravno je sagledala potrebe građana na način da su stvoreni mali trgovi, poluotvorene trgovačko poslovne ulice, a ispred robne kuće formiran je veći javni prostor koji je sada već dio tradicije. Ostvarena je dobra pješačka komunikacija koja se na jednostavan i prirodan način spaja s parkom.

Promet je riješen s dva ulaza-izlaza, na logičnim mjestima, a osim podzemnih garaža, dio parkirališta zadržan je i u razini tla, ali izvan zone šetnice.

Građevine su dobro dimenzionirane, umjerene u tlocrtnim gabaritima i visinama, arhitektonski skladno oblikovane, osobito dobro predložen redizajn robne kuće.

Rješenja su racionalna i ekonomična, a postignute su funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete.

Primjedbe:

Građevina „6“ možda ima preveliki volumen, a sugerira se i smanjenje visine građevine „2“ za jednu etažu.

Sagledati da li postoji mogućnost izgradnje podzemnih garaža u fazama, ukoliko garaže ne bi gradio jedan investitor.

tehnički opis

crtež1 – situacija, analiza i koncept

crtež2 – situacija

crtež3 – presjek i pročelja

crtež4 – promet i urbana oprema

crtež5 – podzemna garaža i sheme prometa

crtež6 – građevina 4 i 5 -nekse i poslovna i građevina 1 -robna kuća i banka

crtež7 – građevina 2 – hotel i građevina 6 – cinestar

crtež8 – prostorni prikaz

crtež9 – prostorni prikaz

Druga nagrada

RAD 04

Urbanistički koncept formiranja novog interaktivnog centra Virovitice povezivanjem postojećih i javnih sadržaja u jedan sklop omotan zajedničkom transparentnom opnom predstavlja vizualno inovativno rješenje kojim je vrlo dobro riješena komunikacija sa parkom reflektiranjem na pročelja. Vertikalni zeleni vrt koji odvaja planirano javno i postojeće privatno odlično kreira prostor mirnog boravka.

Promet je dobro riješen, postoji mogućnost etapne izgradnje podzemnih garaža, a prednost velikog broja parkirališta je rješenje problema parkiranja šireg centra grada.

Građevine su dobro dimenzionirane, arhitektonski usklađene i predstavljaju potpuno novi vizualni identitet, ali ovako postavljene estetske i oblikovne kvalitete zahtijevaju značajnija ulaganja.

Primjedbe:

Naglašavanje izlomljenih formi, kao i okrugle forme „ovojnice“ nisu uobičajene za naše područje, a i građevina postojeće knjižnice izgubila bi svoj identitet.

Promet je riješen isključivo u podzemnim etažama, što u određenim situacijama može predstavljati problem u funkcioniranju cijelog kvarta.

tehnički opis

crtež – list 01

crtež – list 02

crtež – list 03

crtež – list 04

crtež – list 05

Treća nagrada

RAD 06

Urbanistički koncept temelji se na stvaranju novog, većeg centralnog trga za okupljanje, što je element koji Virovitici nedostaje. Stvorene su mikrozone s raznovrsnim gradskim ambijentima koje zajedno čine integralnu cjelinu.

Promet je dobro riješen uvođenjem nove sabirne ulice unutar bloka i dobro pozicioniranim ulazima u podzemne garaže.

Građevine su vrlo dobro dimenzionirane i oblikovane, osobito građevina „6“.

Primjedbe:

Formiranje centralnog trga uzrokovalo bi uklanjanje postojećih građevina u širem obuhvatu, što predstavlja poteškoću u mogućnosti realizacije.

Postojeća robna kuća nije redizajnirana na način da se postigne oblikovno kvalitetnije rješenje jer je zadržana njezina izlomljenost.

tehnički opis

crtež 1

crtež 2

crtež 3

crtež 4

crtež 5

crtež 6

crtež 7


RAD 07

Urbanistička koncepcija je uspostavljenje novog građevinskog pravca koji objedinjuje sve postojeće elemente i formira kontinuitet s predznakom povijesnog bloka.

Primjedbe:

Dobra početna zamisao preslikavanjem na volumen zadanog bloka izgubila je na kvaliteti, kako oblikovno, tako i prostorno.

Građevine su predimenzionirane, a novi građevinski pravac izlomljen, što još više naglašava konfuznost prostora.

tehnički opis

crtež1 – arhitektonsko-ubanističko rješenje na geodetskoj podlozi

crtež2 – situacija s prijedlogom dispozicije građevina i uređenja parcele

crtež3 – prometno rješenje

crtež4 – arhitektonsko rješenje-tlocrt građevina

crtež5 – arhitektonsko rješenje-tlocrt gradevina/presjeci/pročelja


RAD 09

Urbanistički koncept pješačkog koridora, odnosno urbane pješačke šetnice kao longitudinalnog trga koji se postupno širi i rezultira novim glavnim gradskim trgom inovativno je rješenje koje prostoru daje novu kvalitetu.

Kolni promet je korektno riješen s tri rampe, koje su izvan pješačkih tokova.

Građevine svojim oblikovanjem i volumenom vrlo inovativno artikuliraju potpuno novi koncept  prostora.

Primjedbe:

Stvaranje novog zelenog džepa uvlačenjem parka do robne kuće vrlo je zanimljivo rješenje, ali nema povijesnu dosljednost.

Svojim atraktivnim oblikovanjem građevina „2“ gubi dio prizemlja važan za funkcioniranje traženog sadržaja hotela.

tehnički opis

crteži


Eliminacija u prvom krugu

RAD 03

Urbanističko koncept bazira se na ugrađivanju pojedinačnih objekata međusobno povezanih zajedničkom mrežastom opnom.

Primjedbe:

Velik broj rampi za ulaze u podzemne etaže prekidaju kvalitetnu pješačku komunikaciju, zauzimaju atraktivni prostor i vizualno ga čine nepoželjnim.

Građevina broj „6“ je visinski predimenzionirana (P+7).

Eliminacijski faktor: funkcionalne i prostorne kvalitete nisu ostvarene, te ne zadovoljava kriterije racionalnosti i ekonomičnosti rješenja.

tehnički opis

crtež1 – situacija 1000

crtež2 – situacija 500

crtež3 – promet

crtež4 – građevina 1

crtež5 – građevine 2, 4 i 5

crtež6 – građevina 6


RAD 08

Urbanistički koncept svojom gradbenom i sadržajnom strukturom slobodnog prizemlja građevina „2“ i „6“ formira „vertikalne trgove“.

Primjedbe:

Rješenje prometa samo jednom rampom za ulaz-izlaz u podzemne etaže predstavljala bi poteškoću u svakodnevnom odvijanju prometa.

Građevine „2“ i „4“ su predimenzionirane.

Građevina „1“ nije redizajnirana na način da se oblikovno i prostorno ostvare nove prostorne kvalitete.

Eliminacijski faktor: ne zadovoljava kriterije racionalnosti i ekonomičnosti rješenja

tehnički opis

crtež 1

crtež 2

crtež 3

crtež 4

crtež 5


RAD 10

Urbanistički koncept sadržajnu i oblikovnu heterogenost arhitekture unutar zadanog obuhvata povezuje u cjelinu stvaranjem novog rahlog polubloka stvarajući tlocrtnu cjelovitost naglašenu jedinstveno oblikovanim pročeljima.

Primjedbe:

Građevni pravac previše je izlomljen, ulazi u podzemne etaže, razbijaju jedinstvenost pješačkog prostora i predimenzionirana građevina „6“

Eliminacijski faktor: nije zadovoljen kriterij racionalnosti i ekonomičnosti

tehnički opis

crtež 1

crtež 2

crtež 3

crtež 4

Share Button